Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng từ ngày 1/10 – 14/10/2018
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi Ghi chú
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 9/10/2018 3,5,7 14h-16h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp Liên hệ 2,4,6 18h-20h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
3 Đầu bếp Á chuyên nghiệp 9/10/2018 3,5,7 14h-16h 7.000.000 Liên hệ
4 Đầu bếp Âu chuyên nghiệp 28/9/2018 2,4,6 14h-16h 5.800.000 Liên hệ còn nhận 2 suất nữa
5 Đầu bếp Âu chuyên nghiệp Liên hệ 2,4,6 18h-20h 5.800.000 Liên hệ
6 Bánh Âu chuyên nghiệp 11/10/2018 3,5,7 9h-11h 5.800.000 20
7 Pha chế tổng hợp 2018 12/10/2018 2,4,6 9h-11h 4.500.000 15
8 Pha chế tổng hợp 2018 Liên hệ 2,4,6 18h-20h 4.500.000 15
9 Bánh cơ bản 11/10/2018 3,5,7 9h-11h 2.800.000 10
10 Bánh nâng cao 1/10/2018 2,4,6 14h-16h 3.000.000 10
11 Bánh nâng cao 3/10/2018 2,4,6 9h-11h 3.000.000 10
12 Bánh nâng cao 6/10/2018 T7-CN 14h-16h 3.000.000 10
13 Bếp gia đình 1 12/10/2018 2,4,6 18h-20h 1.800.000 10
14 Bếp gia đình 1 Liên hệ T7-CN 14h-16h 1.800.000 10
15 Bếp gia đình 2 6/10/2018 T7-CN 14h-16h 2.200.000 10
16 Bếp Âu 28/9/2018 2,4,6 14h-16h 2.800.000 13 còn nhận 2 suất nữa
17 Chè 4 mùa 13/10/2018 T7-CN 9h-17h 1.800.000 4
18 Truyền nghề mở cửa hàng Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Đối tác/Khách hàng