Lịch tuyển sinh - GoldenAppleGoldenApple

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

LỊCH CHIÊU SINH LỚP HỌC TỪ 27/7/2017 – 02/08/2017

STT Tên khóa học KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi
1 Đầu bếp chuyên nghiệp  26/07/2017 2,4,6 14h-16h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp  02/08/2017 2,4,6 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
3 Đầu bếp Á chuyên nghiệp 26/07/2017 2,4,6 14h-16h 7.000.000 35
4 Đầu bếp Âu chuyên nghiệp Liên hệ Liên hệ 9h-11h  5.800.000 26
5 Pha chế chuyên nghiệp 02/08/2017 2,4,6 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 15
6 Pha chế chuyên nghiệp Liên hệ 3,5,7 9h-11h  4.000.000 15
7 Bánh Âu Cơ bản  29/07/2017 T7-CN 16h-18h 2.800.000 10
8 Bánh Âu Cơ bản  02/08/2017 2,4,6 9h-11h 2.800.000 10
9 Bếp Âu  Liên hệ Liên hệ 9h-11h  2.800.000 10
10 Bếp gia đình 1 Liên hệ 3,5,7 9h-11h 1.800.000 10
11 Bếp gia đình 1 29/07/2017 T7-CN 16h-18h 1.800.000 10
12 Bếp gia đình 2 Liên hệ Liên hệ 9h-11h  2.200.000 10
13 Chè bốn mùa 02/08/2017 T7-CN 9h-16h 1800000 10

Đối tác/Khách hàng