Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng từ ngày 20/3 – 7/4/2018
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 24/03/2018 3,5,7 14h-16h 17.000.000
18.000.000
Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp 28/03/2018 2,4,6 18h-20h 17.000.000
18.000.000
Liên hệ
3 Chuyên nghiệp Á 28/03/2018 2,4,6 18h-20h 7.000.000 35
8 Chuyên nghiệp Âu 24/03/2018 3,5,7 14h-16h 5.800.000 26
9 Bánh chuyên nghiệp 24/03/2018 3,5,7 9h-11h 5.800.000 20
10 Bánh chuyên nghiệp 28/03/2018 2,4,6 14h-16h 5.800.000 20
11 Pha chế tổng hợp 23/03/2018 2,4,6 14h-16h 4.000.000 15
12 Pha chế tổng hợp 06/04/2018 2,4,6 18h-20h 4.000.000 15
13 Trang trí bánh kem 01/04/2018 2,4,6 18h-20h 3.000.000 10
14 Bánh cơ bản 24/03/2018 3,5,7 9h-11h 2.800.000 10
15 Bánh cơ bản 28/03/2018 2,4,6 14h-16h 2.800.000 10
16 Bánh nâng cao 31/03/2018 T7-CN 14h-16h 3.000.000 10
17 Bánh nâng cao 01/04/2018 2,4,6 9h-11h 3.000.000 10
18 Chè bốn mùa 24/03/2018 T7-CN 9h-16h 1.800.000 4
19 Trà sữa mở quán 26/03/2018 T2-T3 9h-12h 2.500.000 2
21 Bếp gia đình 2 30/03/2018 2,4,6 14h-16h 2.200.000 10
22 Bếp gia đình 2 24/03/2018 T7-CN 14h-16h 2.200.000 10
23 Bếp Âu 24/03/2018 3,5,7 14h-16h 2.800.000 13

Đối tác/Khách hàng