Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng từ ngày 9/4 – 22/4/2018
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 14/04/2018 3,5,7 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp 19/04/2018 2,4,6 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
3 Đầu bếp chuyên nghiệp Liên hệ 3,5,7 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
4 Chuyên nghiệp Á 14/04/2018 3,5,7 9h-11h 7.000.000 35
5 Chuyên nghiệp Âu 19/04/2018 2,4,6 9h-11h 5.800.000 26
6 Bánh chuyên nghiệp 07/04/2018 3,5,7 18h-20h 5.800.000 20
7 Bánh chuyên nghiệp 21/04/2018 T7-CN 14h-16h 5.800.000 20
8 Pha chế tổng hợp 12/04/2018 3,5,7 18h-20h 4.000.000 15
9 Bánh cơ bản 07/04/2018 3,5,7 18h-20h 2.800.000 10
10 Bánh cơ bản 21/04/2018 T7-CN 14h-16h 2.800.000 10
11 Bánh nâng cao 17/04/2018 3,5,7 9h-11h 3.000.000 10
12 Bếp Âu 19/04/2018 2,4,6 9h-11h 2.800.000 13
13 Bếp gia đình 1 07/04/2018 T7-CN 14h-16h 1.800.000 10
14 Bếp gia đình 2 18/04/2018 2,4,6 18h-20h 2.200.000 10
15 Bếp gia đình 2 13/04/2018 2,4,6 9h-11h 2.200.000 10
16 Chè bốn mùa 21/04/2018 T7-CN 9h-16h 1.800.000 4

Đối tác/Khách hàng