Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng từ ngày 10/11 – 25/11/2018
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi Ghi chú
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 14/11/2018 2,4,6 14h30-16h30 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp 21/11/2018 2,4,6 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
3 Đầu bếp Á chuyên nghiệp 21/11/2018 2,4,6 9h-11h 7.000.000 35
4 Đầu bếp Âu chuyên nghiệp 14/11/2018 2,4,6 14h30-16h30 5.800.000 26
5 Bánh Âu chuyên nghiệp 24/11/2018 T7-CN 14h-16h 5.800.000 20
6 Bánh Âu chuyên nghiệp Liên hệ 2,4,6 14h-16h 5.800.000 20
7 Pha chế tổng hợp 2018 15/11/2018 14h-16h 9h-11h 4.500.000 15
8 Bánh cơ bản 24/11/2018 T7-CN 14h-16h 2.800.000 10
9 Bánh cơ bản Liên hệ 2,4,6 14h-16h 2.800.000 10
10 Bánh nâng cao 23/11/2018 2,4,6 9h-11h 3.000.000 10
11 Bếp gia đình 1 19/11/2018 2,4,6 18h-20h 1.800.000 10
12 Bếp gia đình 2 17/11/2018 T7-CN 14h-16h 2.200.000 10
13 Bếp Âu 14/11/2018 2,4,6 14h30-16h30 2.800.000 13
14 Chè 4 mùa 24/11/2018 T7-CN 9h-17h 1.800.000 4
15 Truyền nghề mở cửa hàng Liên hệ 2,3,4,5,6,7,CN 9h-11h
14h-16h
18h-20h
800.000-2.000.000 Liên hệ

 

Đối tác/Khách hàng