Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

LỊCH CHIÊU SINH LỚP HỌC QUẢ TÁO VÀNG TỪ 11 – 24/09/2017
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 13/09/2017 2,4,6 9h-11h 17.000.000- 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp 15/09/2017 2,4,6 18h-20h 17.000.000- 18.000.000 Liên hệ
3 Đầu bếp Á chuyên nghiệp 13/09/2017 2,4,6 9h-11h 7.000.000 35
4 Đầu bếp Á chuyên nghiệp 15/09/2017 2,4,6 18h-20h 5.800.000 26
5 Bánh chuyên nghiệp 16/09/2017 T7-CN 14h-16h 5.800.000 20
6 Bánh chuyên nghiệp 20/09/2017 2,4,6 14h-16h 5.800.000 20
7 Pha chế chuyên nghiệp 13/09/2017 2,4,6 18h-20h 4.000.000 15
8 Pha chế chuyên nghiệp 22/09/2017 2,4,6 9h-11h 4.000.000 15
9 Bánh cơ bản 16/09/2017 T7-CN 14h-16h 2.800.000 10
10 Bánh cơ bản 20/09/2017 2,4,6 14h-16h 2.800.000 10
11 Bánh nâng cao 16/09/2017 3,5,7 14h-16h 3.000.000 10
12 Bánh nâng cao 25/09/2017 2,4,6 9h-11h 3.000.000 10
13 Pha chế tổng hợp Liên hệ Liên hệ Liên hệ 4.000.000 15
14 Bếp Âu 15/09/2017 2,4,6 18h-20h 2.800.000 13
15 Bếp gia đình 1 13/09/2017 2,4,6 18h-20h 1.800.000 10
16 Bếp gia đình 1 20/09/2017 2,4,6 14h-16h 1.800.000 10
17 Bếp gia đình 2 16/09/2017 T7-CN 14h-16h 2.200.000 10
18 Bếp gia đình 2 22/09/2017 2,4,6 18h-20h 2.200.000 10
19 Bếp Âu 15/09/2017 2,4,6 18h-20h 2.800.000 13
20 Chè lạnh 23/09/2017 T7-CN 9h-16h 1.500.000 4

Đối tác/Khách hàng