Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng từ ngày 20/8 – 10/9/2018
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi Ghi chú
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 28/8/2018 3,5,7 9h-11h 17.000.000
18.000.000
Liên hệ
2 Đầu bếp chuyên nghiệp 4/9/2018 3,5,7 18h-20h 17.000.000
18.000.000
Liên hệ
3 Đầu bếp Á chuyên nghiệp 28/8/2018 3,5,7 9h-11h 7.000.000 Liên hệ
4 Đầu bếp Âu chuyên nghiệp 4/9/2018 3,5,7 18h-20h 5.800.000 Liên hệ
5 Bánh Âu chuyên nghiệp 18/8/2018 T7-CN 14h-16h 5.800.000 20 vẫn nhận học viên
6 Bánh Âu chuyên nghiệp 10/9/2018 2,4,6 9h-11h 5.800.000 20
7 Bánh Âu chuyên nghiệp 27/8/2018 2,4,6 14h-16h 5.800.000 20
8 Pha chế tổng hợp 22/8/2018 2,4,6 14h-16h 4.000.000 15
9 Bánh cơ bản 18/8/2018 T7-CN 14h-16h 2.800.000 10
10 Bánh cơ bản 27/8/2018 2,4,6 14h-16h 2.800.000 10
11 Bếp âu 4/9/2018 3,5,7 18h-20h 2.800.000 13
12 Bếp gia đình 1 27/8/2018 2,4,6 18h-20h 1.800.000 10
13 Bếp gia đình 1 7/9/2018 2,4,6 9h-11h 1.800.000 10
14 Bếp gia đình 2 Liên hệ Liên hệ Liên hệ 2.200.000 10
15 Chè 4 mùa Liên hệ Liên hệ Liên hệ 1.800.000 4
16 Truyền nghề mở cửa hàng Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Đối tác/Khách hàng