Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng Từ ngày 17/5/2018 đến ngày 22/6/2018
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi Đã đóng HP
1 Đầu bếp chuyên nghiệp 20/6/2018 2,4,6 10h-12h 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu bếp Á chuyên nghiệp Liên hệ 7.000.000 Liên hệ
3 Đầu bếp Âu chuyên nghiệp Liên hệ 5.800.000 Liên hệ
4 Bánh Âu chuyên nghiệp 21/6/2018 3,5,7 18h-20h 5.800.000 20
5 Pha chế tổng hợp Liên hệ Liên hệ Liên hệ 4.000.000 15
6 Bánh cơ bản 20/6/2018 2,4,6 10h-12h 2.800.000 10
7 Bánh cơ bản 21/6/2018 3,5,7 18h-20h 2.800.000 10
8 Bánh nâng cao 22/6/2018 2,4,6 18h-20h 3.000.000 10
9 Bếp gia đình 1 14/6/2018 3,5,7 14h-16h 1.800.000 10
10 Bếp gia đình 1 22/6/2018 2,4,6 8h-10h 1.800.000 10
11 Bếp gia đình 1 23/5/2018 3,5,7 8h-10h 1.800.000 10
12 Bếp gia đình 2 Liên hệ T7-CN 14h-16h 2.200.000 10
13 Bếp gia đình 2 Liên hệ 2,4,6 18h-20h 2.200.000 10
14 Đầu bếp Nhí 2018 22/6/2018 2,4,6 8h-10h 1.500.000 10
15 Chè bốn mùa 23/6/2018 T7-CN 09h00 – 11h00
14h00 – 16h00
1.800.000 4

Đối tác/Khách hàng