Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng
Từ ngày 18/11/2017 đến ngày 3/12/2017
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi Ghi chú
1 Bếp gia đình 1 22/11/2017 2,4,6 18h-20h 1.800.000 10
2 Bếp gia đình 2 18/11/2017 T7-CN 14h-16h 2.200.000 10 vẫn nhận học viên
3 Đầu bếp chuyên nghiệp 17/11/2017 3,5,7 9h-11h 17.000.000
18.000.000
Liên hệ vẫn nhận học viên
4 Đầu bếp chuyên nghiệp 7/12/2017 2,4,6 9h-11h 17.000.000
18.000.000
Liên hệ
5 Chuyên nghiệp Á 17/11/2017 3,5,7 9h-11h 7.000.000 35 vẫn nhận học viên
6 Chuyên nghiệp Á 7/12/2017 2,4,6 14h-16h 7.000.000 35
7 Chuyên nghiệp Âu Liên hệ Liên hệ Liên hệ 5.800.000 26
8 Bếp Âu Liên hệ Liên hệ Liên hệ 2.800.000 13
9 Bánh chuyên nghiệp 20/11/2017 2,4,6 18h-20h 5.800.000 20
10 Bánh chuyên nghiệp 1/12/2017 2,4,6 9h-11h 5.800.000 20
11 Bánh chuyên nghiệp 2/12/2017 T7-CN 14h-16h 5.800.000 20
12 Bánh cơ bản 20/11/2017 2,4,6 18h-20h 2.800.000 10
13 Bánh cơ bản 1/12/2017 2,4,6 9h-11h 2.800.000 10
14 Bánh cơ bản 2/12/2017 T7-CN 14h-16h 2.800.000 10
15 Bánh nâng cao 18/11/2017 3,5,7 9h-11h 3.000.000 10 vẫn nhận học viên
16 Bánh nâng cao Liên hệ 2,4,6 18h-20h 3.000.000 10
17 Pha chế tổng hợp 24/11/2017 2,4,6 18h-20h 4.000.000 15
18 Pha chế tổng hợp Liên hệ 3,5,7 9h-11h 4.000.000 15
19 Chè bồn mùa 25/11/2017 T7-CN 9h-16h 1.800.000 4
20 Cắt tỉa chuyên nghiệp Liên hệ T7-CN 14h-16h 3.000.000 10
21 Truyền nghề mở quán Liên hệ 2,3,4,5,6,7,CN 11h-13h
16h-18h
Liên hệ 1

Đối tác/Khách hàng