Lịch tuyển sinh - Quả Táo VàngQuả Táo Vàng

Dạy nấu ăn ngon

Trang chủLịch họcLịch tuyển sinh

Lịch tuyển sinh khóa học tại Quả Táo Vàng từ ngày 8/4 – 23/4/2019
STT Tên khóa học Dự kiến KG Ngày học Giờ học Học phí Số buổi
1 Đầu Bếp Chuyên Nghiệp 12/04/2019 2,4,6 9h-11h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
2 Đầu Bếp Chuyên Nghiệp 23/04/2019 3,5,7 18h-20h 17.000.000 – 18.000.000 Liên hệ
5 Đầu Bếp Á Chuyên Nghiệp 12/04/2019 2,4,6 9h-11h 7.000.000 35
7 Đầu Bếp Âu Chuyên Nghiệp 23/04/2019 3,5,7 18h-20h 5.800.000 26
8 Bánh Âu Chuyên Nghiệp 12/04/2019 2,4,6 9h-11h 6.300.000 20
9 Bánh Âu Chuyên Nghiệp 19/04/2019 2,4,6 18h-20h 6.300.000 20
11 Pha Chế Tổng Hợp 17/04/2019 2,4,6 14h-16h 4.500.000 15
12 Bánh Cơ Bản 12/04/2019 2,4,6 9h-11h 3.200.000 10
14 Bánh Cơ Bản 19/04/2019 2,4,6 18h-20h 3.200.000 10
15 Bánh Nâng Cao 26/04/2019 2,4,6 14h-16h 3.500.000 10
16 Bếp Gia Đình 1 19/04/2019 2,4,6 18h-20h 2.500.000 10
17 Bếp Gia Đình 2 20/04/2019 T7-CN 14h-16h 2.800.000 10
18 Bếp Âu 23/04/2019 3,5,7 18h-20h 2.800.000 13
19 Chè 4 Mùa 20/04/2019 T7-CN 9h-17h 1.800.000 4
20 Truyền Nghề Mở Cửa Hàng Liên hệ 2,3,4,5,6,7,CN 9h-11h
14h-16h
18h-20h
800.000 – 3.000.000 Liên hệ

 

 

 

Đối tác/Khách hàng